1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

กิจกรรม

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอนามัยโซฟี (SOFY) และ ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่โพโค (MamyPoko) ฉลองครบรอบ30 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จัดแคมเปญใหญ่ ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอนามัยโซฟี (SOFY) และ ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่โพโค (MamyPoko) ฉลองครบรอบ30 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จัดแคมเปญใหญ่ ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เพียงซื้อสินค้าโซฟี หรือมามี่โพโค ครบ 330 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ และส่ง SMS เลขที่ท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย หรือเลขที่คูปองที่ได้รับจากจุดขาย มาที่หมายเลข 4642333 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฏาคม 2560

 

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก30 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก5 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก1 บาท จำนวน 40 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก50 สตางค์ จำนวน 60 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก25 สตางค์ จำนวน 193 รางวัล

 

วิธีการส่ง SMS เลขที่ใบเสร็จของแต่ละร้านค้า
*โปรดเก็บใบเสร็จหรือคูปอง และ SMS ยืนยันตอบกลับไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
1. ร้านค้าทั่วไป
รับคูปองจากร้านค้าพิมพ์ TT หรือ พิมพ์ TD(ดูรายละเอียดที่คูปอง) ตามด้วยเลขรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
2. เทสโก้ โลตัส
พิมพ์TL ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
3. บิ๊กซี
พิมพ์BC ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
4. แมคโคร (ซื้อสินค้าครบ659 บาทขึ้นไป)
รับคูปองรหัสพิมพ์ MK ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
5. ท๊อปส์
พิมพ์TP ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข4642333
6. เดอะมอลล์
พิมพ์TM ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข4642333
7. Lazada
พิมพ์LZ ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
8. Orami
พิมพ์RM ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
9. CJ
พิมพ์CJ ตามด้วยเลขการซื้อ8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
10. Villa
พิมพ์VL ตามด้วยเลขการซื้อ8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

11. Foodland
พิมพ์FL ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
12. ตั้งฮั่วเสง
พิมพ์ ตัวอักษร TH ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข4642333
13. Home Pro
พิมพ์HP ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
14. 11 Street 
พิมพ์ES ตามด้วยเลขการซื้อ8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
15. Central
พิมพ์CT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
16. Robinson
พิมพ์RS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
17. MaxValu
พิมพ์MV ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
18. Watson
พิมพ์WS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
19. Boots
พิมพ์BT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
20. Tokyu
พิมพ์TK ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
21. Isetan
พิมพ์ST ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
22. ร้านมงกุฏ
พิมพ์MT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข4642333
23. Toys R Us
พิมพ์TR ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
24. FN Outlets
พิมพ์FN ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

 

รายละเอียดการรับรางวัล สถานที่จับฉลาก
• ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม2560
• จับรางวัลวันที่17 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ยูนิชาร์ม จำกัด http://www.unicharm.co.th
• ผู้โชคดีนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องเก็บคูปองรหัส SMS ลุ้นโชคทอง พร้อมแสดง SMS ยืนยันผลเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
• บริษัทฯจะแจ้งชื่อผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องติดต่อเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ โดยติดต่อรับของรางวัลที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-861-9715หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
• ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่า1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพภากรที่ ท.ป. 4/2528

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมรายการและ/หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้
• ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
• พนักงานและครอบครัว บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Call Center โทร 02-861-9715