1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY AirFit
  4. ซูเปอร์แอ็กทิฟ สลิม 25ซม

Air Fit

แบบกลางวัน

4

ผ้าอนามัย
SOFY AirFit ซูเปอร์แอ็กทิฟ สลิม 25 ซม.

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีก
ความยาว 25 ซม.
ชนิด กลางวัน
แผ่นบาง/แผ่นหนา แผ่นบางมาก
กลิ่น ไม่มีกลิ่นหอม

บางสบาย เหมือนไม่ได้ใส่

ครั้งแรกของเทคโนโลยีแผ่นซึมซับ AirFit ที่มีเส้นใยละเอียดอ่อน บางเบาไร้สัมผัส ให้คุณรู้สึกสบาย เหมือนไม่ได้ใส่ ด้วยความบางเพียงครึ่งของแบบสลิม ซึมซับดีเยี่ยม คล่องตัวทุกสถานการณ์ พร้อมกับรูปทรงโค้งเว้าเข้ากับสรีระได้ดียิ่งขึ้น

มามากแค่ไหน ก็สนุกได้ในสไตล์ที่เป็นคุณ

1

บางเพียงครึ่ง ของแบบสลิม*

2

ซึมซับดีเยี่ยม คล่องตัวทุกสถานการณ์

Product Image

1บางเพียงครึ่ง ของแบบสลิม*

ด้วยความบางเพียงครึ่งของแบบสลิม* แต่คงประสิทธิภาพการซึมซับเทียบเท่าแบบสลิม

ให้คุณรู้สึกสบาย เหมือนไม่ได้ใส่

*เมื่อเทียบกับโซฟีแบบกระชับสลิม

2ซึมซับดีเยี่ยม คล่องตัวทุกสถานการณ์

img-feature-03.png

ซึมซับดีเยี่ยม คล่องตัวทุกสถานการณ์

พร้อมรูปทรงโค้งเว้า เข้ากับสรีระได้ดียิ่งขึ้น

มั่นใจ มามากแค่ไหน ก็สนุกได้ในสไตล์ที่เป็นคุณ

See Other Brands