1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY แบบกระชับ
  4. ซูเปอร์แอ็กทิฟสลิม

แบบกระชับ

แบบกลางวัน

2

ผ้าอนามัย
Sofy แบบกระชับ ซูเปอร์แอ็กทิฟสลิม 25ซม.

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีก
ความยาว 25 ซม.
ชนิด กลางวัน
แผ่นหนา/แผ่นบาง แผ่นบางมาก
กลิ่น ไม่มีกลิ่นหอม

ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อน

Sofy แบบกระชับ ซูเปอร์แอ็กทิฟสลิ ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อน ด้วย “แผ่นซึมซับเร็ว 0.1 นาที” บาง กระชับ ซึมซับเร็วเคลื่อนไหวอย่างไร ก็ไม่กังวลเรื่องซึมเปื้อน มั่นใจทุกการเคลื่อนไหว สนุกได้ทุกกิจกรรม

1 1

ซูเปอร์แอ็กทิฟสลิม

2 2

แผ่นซึมซับเร็ว0.1นาที

2 2

ไม่ห่อตัวง่าย กระชับทุกการเคลื่อนไหว

Product Image Product Image

2 ซูเปอร์แอ็กทิฟสลิม

บางเพียงครึ่งของแบบสลิม

Product Image Product Image

3แผ่นซึมซับเร็ว0.1นาที

แผ่นซึมซับเร็ว0.1นาที

ซึมซับมั่นใจทุกการเคลื่อนไหว

Product Image Product Image

2ไม่ห่อตัวง่าย กระชับทุกการเคลื่อนไหว

See Other Brands