1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY แบบกระชับ
  4. สลิม

แบบกระชับ

แบบกลางวัน

4

ผ้าอนามัย
SOFY แบบกระชับ สลิม

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีกและไม่มีปีก
ความยาว 22 ซม.
ชนิด กลางวัน
แผ่นบาง/แผ่นหนา แผ่นบาง

ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อน

โซฟีแบบกระชับ สลิม ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อนด้วย

แผ่นคืนรูปพิเศษ ช่วยให้แผ่นคืนรูปเดิมได้ดีเยี่ยม แม้เคลื่อนไหวอย่างไรก็ไม่ห่อตัว

๐ ผิวสัมผัสนุ่ม พร้อมรูซึมซับกระจายทั่วแผ่น จึงรู้สึกแห้งสบาย

๐ ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์ ซึมซับได้ดี มั่นใจ แม้วันมามาก

มั่นใจยิ่งขึ้น .. เป็นตัวเองได้เหมือนทุกวัน

1

แนวป้องกันการซึมเปื้อนรอบด้าน

2

ผิวสัมผัสนุ่ม

3

ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์

Product Image

1แนวป้องกันการซึมเปื้อนรอบด้าน

แนวป้องกันการซึมเปื้อนรอบด้าน เคลื่อนไหวอย่างไรก็มั่นใจ ไร้กังวล

2ผิวสัมผัสนุ่ม

ผิวสัมผัสนุ่ม พร้อมรูซึมซับกระจายทั่วแผ่น จึงรู้สึกแห้งสบาย

3ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์

ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์ ซึมซับได้ดี มั่นใจ แม้วันมามาก

See Other Brands