1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY Cooling Fresh
  4. สลิม

Cooling Fresh

แบบกลางวัน

4

ผ้าอนามัย
SOFY Cooling Fresh
สลิม 23 ซม.

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีก
ความยาว 23 ซม.
ชนิด กลางวัน
แผ่นบาง/แผ่นหนา แผ่นบาง
กลิ่น มีกลิ่นหอม

เย็นสดชื่น ไม่อับชื้น

SOFY Cooling Fresh ผ้าอนามัยเย็น แบบสลิม มามากแค่ไหนก็มั่นใจ พร้อมความรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ “แผ่นคูล” ให้ความรู้สึกเย็นสบายตั้งแต่เริ่มใส่ ช่วยลดความอับชื้น สาเหตุของกลิ่น ยาวนานแค่ไหน ก็สบายตัวเหมือนเปลี่ยนแผ่นใหม่ตลอดวัน

1

เย็นสบายตั้งแต่เริ่มใส่ ลดความอับชื้น สาเหตุของกลิ่น

นวัตกรรมเก็บรักษาความเย็น

สลิม

ซึบซับดี

img-feature-01.png img-feature-01.png

1เย็นสบายตั้งแต่เริ่มใส่ ลดความอับชื้น สาเหตุของกลิ่น

ด้วยเทคโนโลยีใหม่แผ่น Cool ที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายตั้งแต่เริ่มใส่ คงความเย็นสดชื่นยาวนาน และลดความอับชื้น สาเหตุของกลิ่น

2นวัตกรรมเก็บรักษาความเย็น

นวัตกรรมหนึ่งเดียงจากโซฟี ห่อแยกชิ้น สามารถเก็บความเย็นได้ยาวนาน

3สลิม

4ซึบซับดี

ซึบซับดี มามากแค่ไหนก็มั่นใจตลอดวัน

See Other Brands