1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY Long & Wide
  4. บอดี้เคิร์ฟ

Long & Wide

แบบกลางวัน

3

แผ่นอนามัย
SOFY Long & Wide Body Curve

มีปีก/ไม่มีปีก ไม่มีปีก
ขนาด แบบมาตรฐาน
ช่วงการใช้ ก่อนและหลังมีประจำเดือน
กลิ่น มี 2 รุ่น มีกลิ่นหอม และ ไม่มีกลิ่นหอม

นูนกระชับ ซึมซับมั่นใจ

นูนกระชับ...ซึมซับมั่นใจ ด้วย "บอดี้เคิร์ฟ" แนวนูนตรงกลางแผ่น ที่กระชับกับสรีระ ซึมซับได้ทันที

ผิวสัมผัสนุ่ม พร้อมรูซึมซับกว้าง จึงซึมซับได้ทันที แม้ต้องเคลื่อนไหวทั้งวันก็มั่นใจ

1

แนวนูนตรงกลางแผ่น "บอดี้เคิร์ฟ"

Product Image

1แนวนูนตรงกลางแผ่น "บอดี้เคิร์ฟ"

แนวนูนตรงกลางแผ่น "บอดี้เคิร์ฟ" กระชับกับสรีระ ซึมซับได้ทันที จึงรู้สึกแห้งสบาย แม้ต้องเคลื่อนไหวทั้งวันก็มั่นใจ

See Other Brands