1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. โซฟี แอล แผ่นซึมซับปัสสาวะ
  4. ไม่มีน้ำหอม 50 ซีซี

SOFY Aile แผ่นซึบซับปัสสาวะ

แบบกลางวัน

2

โซฟี แอล แผ่นซึมซับปัสสาวะ ไม่มีน้ำหอม 50 ซีซี

มีปีก/ไม่มีปีก ไม่มีปีก
ความยาว 23 ซม.
ปริมาณการซึบซับ 50 cc
กลิ่น ไม่มีน้ำหอม

ตัวช่วยสำหรับปัสสาวะเล็ด

โซฟี แอล แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะ

ซึมซับเร็ว แห้งสบาย มีโพลิเมอร์เจลซึมซับได้ทั้งน้ำและกลิ่น

1

บางพอดี ระบายอากาศ

2

คลายกังวลเรื่องกลิ่น

3

ซึมซับเร็ว แห้งสบาย

4

ยาว 23 ซม

Product Image

1บางพอดี ระบายอากาศ

อ่อนโยนต่อผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

2คลายกังวลเรื่องกลิ่น

เพราะมีส่วนผสมของโพลิเมอร์ ที่ช่วยลดกลิ่นปัสสาวะ

3ซึมซับเร็ว แห้งสบาย

ลดความอับชื้น ด้วยแผ่นซึมซับพิเศษ

4ยาว 23 ซม

See Other Brands