1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY ขอบปกป้อง
  4. สลิม ผิวสัมผัสแห้ง

ขอบปกป้อง

แบบกลางวัน

4

ผ้าอนามัย
SOFY ขอบปกป้อง สลิม
ผิวสัมผัสแห้ง

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีก
ความยาว 22 ซม.
ชนิด กลางวัน
แผ่นบาง/แผ่นหนา แผ่นบาง

ปกป้องด้านข้าง .. แห้งสบายมั่นใจ

โซฟี ขอบปกป้อง สลิม ผิวสัมผัสแห้ง ปกป้องด้านข้าง .. แห้งสบายมั่นใจ

ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น ด้วยขอบปกป้องยืดหยุ่นและแนวกันซึมรอบด้าน 2 ชั้น ช่วยป้องกันการซึมเปื้อนด้านข้าง

๐ ผิวสัมผัสแห้ง แบบตาข่าย มีรูซึมซับกว้างกระจายทั่วแผ่น ซึมซับลงสู่ด้านล่างทันที จึงแห้งสบาย ไม่อับชื้น

๐ ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์ ซึมซับได้ดี แม้วันมามาก

เคลื่อนไหวท่าไหน .. ก็มั่นใจมากกว่าเดิม

1

ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น

2

ผิวสัมผัสแห้ง

3

ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์

Product Image

1ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น

ด้วยขอบปกป้องยืดหยุ่นและแนวกันซึมรอบด้าน 2 ชั้น ช่วยป้องกันการซึมเปื้อนด้านข้าง

2ผิวสัมผัสแห้ง

ผิวหน้าแบบตาข่าย ที่มีรูซึมซับกว้างกระจายทั่วแผ่น ซึมซับลงสู่ด้านล่างทันที จึงแห้งสบาย ไม่อับชื้น

3ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์

ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์ ซึมซับได้ดี มั่นใจ แม้วันมามาก

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

See Other Brands