1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY ขอบปกป้อง
  4. สลิม ผิวสัมผัสนุ่ม

ขอบปกป้อง

แบบกลางวัน

4

ผ้าอนามัย
SOFY ขอบปกป้อง สลิม ผิวสัมผัสนุ่ม

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีก
ความยาว 22 ซม.
ชนิด กลางวัน
แผ่นบาง/แผ่นหนา แผ่นบาง

ปกป้องด้านข้าง .. นุ่มสบายหมดกังวล

โซฟี ขอบปกป้อง สลิม ผิวสัมผัสนุ่ม ปกป้องด้านข้าง .. นุ่มสบาย หมดกังวล

ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น ด้วยขอบปกป้องยืดหยุ่นและแนวกันซึมรอบด้าน 2 ชั้น ช่วยป้องกันการซึมเปื้อนด้านข้าง

๐ ผิวสัมผัสนุ่ม ด้วยใยไหม นุ่มละมุนต่อผิว ช่วยลดความระคายเคือง

๐ ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์ ซึมซับได้ดี มั่นใจ แม้วันมามาก

เคลื่อนไหวท่าไหน .. ก็มั่นใจมากกว่าเดิม

1

ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น

2

ผิวสัมผัสนุ่ม

3

ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์

Product Image

1ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น

ด้วยขอบปกป้องยืดหยุ่นและแนวกันซึมรอบด้าน 2 ชั้น ช่วยป้องกันการซึมเปื้อนด้านข้าง

2ผิวสัมผัสนุ่ม

สัมผัสนุ่มด้วยใยไหม นุ่มละมุนต่อผิว ช่วยลดความระคายเคือง

3ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์

ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์ ซึมซับได้ดี มั่นใจ แม้วันมามาก

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

See Other Brands