1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY แบบกระชับ
  4. ซูเปอร์แอ็กทิฟสลิม

แบบกระชับ

แบบกลางคืน

2

ผ้าอนามัย
Sofy แบบกระชับ ซูเปอร์อัลตร้าสลิม 0.1 29ซม.

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีก
ความยาว 29 ซม.
ชนิด กลางคืน
แผ่นหนา/แผ่นบาง แผ่นเฉียบ 0.1
กลิ่น ไม่มีกลิ่นหอม

บางเฉียบ ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อน

โซฟีแบบกระชับ ซูเปอร์อัลตร้าสลิม0.1ผ้าอนามัยกลางคืนแบบบางเฉียบ ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อน ด้วย “แผ่นซึมซับเร็ว 0.1 นาที” บาง กระชับ ซึมซับเร็วไม่กังวลเรื่องซึมเปื้อน แม้พลิกตัวตลอดคืน ให้คุณหลับสนิทมั่นใจจนถึงเช้า

1 1

ซูเปอร์อัลตร้าสลิม 0.1 บางเฉียบ
เนียนเรียบกับชั้นใน

2 2

แผ่นซึมซับเร็ว0.1นาที

2 2

ไม่ห่อตัวง่าย กระชับทุกท่าตลอดคืน

Product Image Product Image

2ซูเปอร์อัลตร้าสลิม0.1 บางเฉียบ เนียนเรียบกับชั้นใน

ผ้าอนามัยแบบบางเฉียบ

เนียนเรียบกับชั้นใน

Product Image Product Image

3แผ่นซึมซับเร็ว0.1นาที

แผ่นซึมซับเร็ว0.1นาที

ซึมซับมั่นใจทุกการเคลื่อนไหว

Product Image Product Image

See Other Brands