1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY แบบกระชับ
  4. แบบกระชับ เดย์ไนท์ 35ซม

แบบกระชับ

แบบกลางวันแบบกลางคืน

4

ผ้าอนามัย
Sofy แบบกระชับ เดย์ไนท์ 35ซม.

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีก
ความยาว 35 ซม.
ชนิด กลางวัน-กลางคืน
แผ่นหนา/แผ่นบาง แผ่นบาง
กลิ่น ไม่มีกลิ่นหอม

ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อน

โซฟีแบบกระชับ เดย์ไนท์ ผ้าอนามัยสำหรับใช้กลางวันและกลางคืนที่ใส่สบายขั้นสุดทุกช่วงเวลาด้วย “แผ่น Comfort Fit” ที่ยืดหยุ่นกับสรีระ

ล็อคป้องกันการซึมเปื้อน โอบกระชับ ไม่เลื่อนหลุดแม้เคลื่อนไหวมาก

คลายกังวลเรื่องซึมเปื้อน ใส่สบายทั้งกลางวันและกลางคืน

1

แผ่น Comfort Fit ที่ยืดหยุ่นกับสรีระ ล็อคป้องกันการซึมเปื้อน โอบกระชับ

2

ไม่เลื่อนหลุดแม้เคลื่อนไหวมาก คลายกังวลเรื่องซึมเปื้อน

3

ใส่สบายทั้งกลางวันและกลางคืน

1แผ่น Comfort Fit ยืดหยุ่นกับสรีระ โอบกระชับ

ใส่สบายทั้งกลางวันและกลางคืน

2ล็อคการซึมเปื้อน
มั่นใจทุกการเคลื่อนไหว

คลายกังวลเรื่องซึมเปื้อน

กาวติดแน่นขึ้น*ไม่เลื่อนหลุด

3ใส่สบายทั้งกลางวันและกลางคืน

See Other Brands