1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  3. SOFY แบบกระชับ
  4. สลิม 26 ซม.

แบบกระชับ

แบบกลางวัน

5

ผ้าอนามัย
SOFY แบบกระชับ สลิม 26 ซม.

มีปีก/ไม่มีปีก มีปีก
ความยาว 26 ซม.
ชนิด กลางวัน
แผ่นบาง/แผ่นหนา แผ่นบาง

ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อนด้านหลัง

โซฟี แบบกระชับ สลิม มีปีก 26 ซม. ไม่ห่อตัว ไม่ซึมเปื้อนด้านหลัง

ครั้งแรกของผ้าอนามัยแผ่นยาว 26 ซม. ยาวสุด อันดับ 1* ในแบบกลางวัน ซึมซับมั่นใจ ไม่ซึมเปื้อนด้านหลัง พร้อมแนวป้องกันการซึมเปื้อนรอบด้าน เคลื่อนไหวอย่างไรก็ไร้กังวล

๐ ผิวสัมผัสนุ่ม พร้อมรูซึมซับกระจายทั่วแผ่น ซึมซับได้ดีเยี่ยม จึงรู้สึกแห้งสบาย

๐ ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์ ซึมซับได้ดี แม้วันมามาก

กิจกรรมจะนานแค่ไหน .. คุณก็มั่นใจได้ตลอดวัน

*เทียบกับกลุ่มผ้าอนามัยโซฟีแบบกระชับกลางวัน

1

แนวป้องกันการซึมเปื้อนรอบด้าน

2

ผิวสัมผัสนุ่ม

3

ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์

Product Image

1แนวป้องกันการซึมเปื้อนรอบด้าน

แนวป้องกันการซึมเปื้อนรอบด้าน เคลื่อนไหวอย่างไรก็มั่นใจ ไร้กังวล

2ผิวสัมผัสนุ่ม

ผิวสัมผัสนุ่ม พร้อมรูซึมซับกระจายทั่วแผ่น จึงรู้สึกแห้งสบาย

3ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์

ชุดซึมซับแอบซอร์บ พาวเวอร์ ซึมซับได้ดี มั่นใจ แม้วันมามาก

See Other Brands