1. หน้าหลัก
  2. เคล็ดลับน่ารู้ สำหรับผู้หญิง
  3. ประจำเดือน วิธีการดูแลตัวเองของผู้หญิง
  4. ภาวะเลือดออกผิดปกติในวัยทอง

วัยทอง หมดประจำเดือน เลือดออกผิดปกติ  ผ้าอนามัย เลือดออกผิดปกติในวัยทอง วัยทอง หมดประจำเดือน เลือดออกผิดปกติ  ผ้าอนามัย เลือดออกผิดปกติในวัยทอง

เมื่อเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติในวัยทอง ควรทำอย่างไร

สาเหตุและวิธีรับมือเมื่อเลือดออกผิดปกติ

เมื่อเข้าสู่วัยทองระบบภายในของผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริมาณประจำเดือนมากขึ้น ประจำเดือนมาบ่อยขึ้น รอบเดือนสั้นลง

ซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกติช่วงวัยทองก็เป็นหนึ่งในอาการเหล่านั้นเช่นกัน เมื่อเข้าสู่วัยทองการทำงานของรังไข่จะเริ่มลดน้อยลง

ส่งผลให้มีเลือดออกผิดปกติได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ สาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติไม่เพียงแค่เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนเท่านั้น

แต่ยังเกิดจากโรคที่อวัยวะอีกด้วย จึงควรระมัดระวัง ต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรับมือในกรณีที่มีเลือดออกผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

แม้ไม่ได้ตั้งครรภ์ก็สามารถเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติได้

สาเหตุต่างๆที่ทำให้มีเลือดออกผิดปกติต่อเนื่องในวัยทอง

สาเหตุหนึ่งของการที่มีเลือดออกผิดปกติอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ตั้งครรภ์ คือ เลือดที่ออกมาจากการทำงานของร่างกาย ซึ่งเป็นภาวะเลือดออกผิดปกติซึ่งเกิดมาจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน

เนื่องมาจากความเครียด ระยะของไข่ตก และการเข้าสู่วัยทอง เป็นต้น เราไม่จำเป็นต้องกังวลกับการมีเลือดออกผิดปกติ

จากการทำงานของร่างกายเนื่องจากอาการจะหายเองได้ตามธรรมชาติ

หากมีอาการรุนแรง เช่น มีเลือดออกมาปริมาณมาก มีก้อนเลือดออกมามาก เลือดออกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 2-3 สัปดาห์ หรือเกิดอาการโลหิตจางเนื่องจากเลือดออกมาก

ก็จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษา

ส่วนมะเร็งมดลูกหรือการอักเสบของช่องคลอดซึ่งเป็นโรคเฉพาะของผู้หญิงและเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเลือดออกผิดปกติ จะเรียกว่า เลือดออกผิดปกติที่เกิดจากอวัยวะภายใน ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตามอาการ

แต่สำหรับการอักเสบของช่องคลอดหรือปากมดลูกปลิ้น (Cervical ectropion)

คือการมีเลือดออกผิดปกติจากการอักเสบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ดังนั้น วิธีการรักษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรค ทั้งนี้ เป็นอาการที่เรื้อรังได้ง่ายซึ่งจะทำให้รักษาได้ยาก

จึงควรเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ก็มีติ่งเนื้อ (Polyp) และอาการเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูก เนื้องอกที่เป็นเนื้องอก

ชนิดดีก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเลือดออกผิดปกติได้ ซึ่งในบางกรณีก็จำเป็นที่จะต้องผ่าตัด นอกจากนี้ การรักษาหลัก

สำหรับอาการเลือดออกผิดปกติจากมะเร็งมดลูก

คือ การผ่าตัดเช่นกัน มะเร็งมดลูกหากตรวจพบในช่วงระยะแรกก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัด ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้ยารักษาโรคมะเร็ง

(Anti-cancer agent) ดังนั้น หากพบว่ามีเลือดออกผิดปกติจึงควรเข้ารับการตรวจโดยเร็วที่สุด

ในกรณีที่มีเลือดออกผิดปกติในช่วงวัยทองอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 45-55 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุหลังหมดประจำเดือนซึ่งเรียกว่า วัยทอง อาจมีปริมาณประจำเดือนหรือจำนวนครั้งมากขึ้นหรือรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

สาเหตุที่เลือดออกผิดปกติในคนวัยทองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมี 2 ประการ ได้แก่ การเสียสมดุลของฮอร์โมนผู้หญิงและโรคเฉพาะของผู้หญิง

โดยในร่างกายของผู้หญิงนั้น เหยื่อบุโพรงมดลูกจะหนาขึ้นเพื่อรองรับการตั้งครรภ์ แต่เมื่อไม่เกิดการตั้งครรภ์เยื่อบุก็จะหลุดลอกและถูกขับออกมาภายนอกร่างกาย

พร้อมกับเลือดซึ่งก็คือประจำเดือน ร่างกายจะสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกและการทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกออกมาและถูกควบคุมโดยการทำงานของฮอร์โมนผู้หญิง

ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าใกล้ระยะหมดประจำเดือน การทำงานของรังไข่จะลดน้อยลง ทำให้มีประจำเดือน

แต่ไม่มีการไข่ตก (Anovulatory cycle) เมื่อไข่ไม่ตกฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะไม่ถูกผลิตออกมา ทำให้เยี่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น เมื่อหลุดลอกออกมาจึงมีปริมาณเลือดที่ออกมามาก

ส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยทองหลังหมดประจำเดือนแล้วภาวะเลือดออกผิดปกติก็จะหายไป แต่ถ้ามีเลือดออกบ่อยครั้งทำให้เกิดอาการโลหิตจางอย่างหนัก ก็จำเป็นที่จะต้องเข้ารับรักษา

และอาจจะใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนร่วมด้วย


หากประจำเดือนไม่มาเป็นระยะเวลา 1 ปีก็สามารถเรียกได้ว่า หมดประจำเดือน

อย่างไรก็ดี การมีเลือดออกผิดปกติในช่วงวัยทองมีความเป็นไปได้ของการเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะของผู้หญิงด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากมีเลือดออกผิดปกติ

ควรเข้ารับการตรวจที่แผนกสูตินารีให้เร็วที่สุด

โรคที่เกี่ยวกับอาการเลือดออกผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการทำงานของร่างกายซึ่งทำให้ฮอร์โมนขาดความสมดุลแล้ว สาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติอย่างต่อเนื่องก็คือ การที่เลือดออกจากอวัยวะเนื่องจากมีโรคเกี่ยวกับมดลูก เช่น มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูก เนื้องอกในมดลูก ติ่งเนื้อปากมดลูก

เนื้องอกในมดลูกเป็นเนื้องอกชนิดดีที่พบเจอได้บ่อยในช่วงอายุ 30 - 50 ปี ในช่วงแรกส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ เมื่อก้อนเนื้อโตขึ้นก็จะทำให้ปวดประจำเดือนมากยิ่งขึ้นและทำให้ปริมาณประจำเดือน

เพิ่มมากขึ้นและมีรอบเดือนนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีปริมาณเลือดออกผิดปกติมากด้วย

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะโดยรอบ ทำให้ท้องบวม

ปวดหลัง ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะยาก ท้องผูก ดังนั้น จึงควรเข้ารับการตรวจตั้งแต่เนิ่น ๆ

โดยมะเร็งปากมดลูกพบได้มากในช่วงอายุ 20 - 30 ปี อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่ามะเร็งปากมดลูก

จะไม่เกิดในช่วงวัยทอง ในช่วงแรกของมะเร็งปากมดลูกจะไม่ค่อยมีอาการแต่เมื่อมะเร็งลุกลามขึ้นตกขาวจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและมีสีน้ำตาล มีเลือดออกผิดปกติ

ในส่วนของมะเร็งมดลูกพบมากในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สำหรับอาการในช่วงแรกร้อยละ 90 พบว่า ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกผิดปกติ

และมีปริมาณตกขาวหรือระดูขาวเพิ่มมากขึ้น สีของตกขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม

ดังนั้นหากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแผนกสูตินารี

ติ่งเนื้อปากมดลูกส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นในผู้หญิงอายุ 20 - 50 ปี ปริมาณตกขาว หรือระดูขาวจะเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ซึ่งเป็นอาการที่คล้ายกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูก

อย่างไรก็ดีปริมาณเลือดที่ออกมาจะไม่มาก

และบางครั้งจะมีเลือดออกเวลาอุจจาระหรือหลังเล่นกีฬา เมื่อเข้ารับการตรวจที่แผนกสูตินารีด้วยอาการเลือดออกผิดปกติ นอกเหนือจากการตรวจเนื้องอกในมดลูกและมะเร็งมดลูก

การตรวจ screening ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์แล้ว

ยังสามารถตรวจค่าฮอร์โมนจากการตรวจเลือดได้ด้วย โดยจะใช้ค่าฮอร์โมนในการวินิจฉัยว่าเป็นวัยทองหรือไม่ และทำให้สามารถทราบได้ว่าอาการเลือดออกผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้น

มีสาเหตุมาจากการทำงานของร่างกาย

หรือเป็นเลือดออกจากอวัยวะซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคต่าง ๆ ดังนั้นควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันทีเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติ

วิธีการรับมือเมื่อมีภาวะเลือดออกผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

แต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะและปริมาณของเลือดที่ออกผิดปกติ แม้ว่าเลือดที่ออกมาจะมีปริมาณไม่มากแต่หากมีเลือดออกอย่างต่อเนื่องก็ควรไปหาแผนกสูตินารีเพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสม

ในกรณีที่เลือดออกผิดปกติจากการทำงานของร่างกายที่ฮอร์โมนเสียสมดุล หากอาการไม่หนักมากก็มักจะรอดูอาการจนกระทั่งหมดประจำเดือน แต่หากเป็นกรณีที่มีเลือดออกบ่อยครั้ง

และมีปริมาณมากก็อาจใช้การรักษาโดยการเพิ่มฮอร์โมนผู้หญิง

กรณีที่เริ่มมีอาการในช่วงก่อนจะหมดประจำเดือน ให้ตรวจสอบว่าตั้งครรภ์หรือไม่ เพราะหากมีการตั้งครรภ์

อาจจะเป็นอาการแท้งคุกคาม (Threatened abortion) หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูก ดังนั้นจึงควรเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก หากไม่ได้ตั้งครรภ์ก็อาจใช้การตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวด์, MRI

หรือตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบค่าฮอร์โมนและหาสาเหตุ ทั้งนี้ การรักษาจะเป็นไปตามสาเหตุที่ตรวจพบ หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีความผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะได้รับการวินิจฉัย

ว่าเป็นภาวะเลือดออกผิดปกติจากการทำงานของร่างกาย หากมีเลือดออกผิดปกติหลังหมดประจำเดือนแล้ว ก่อนอื่นควรตรวจหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูกก่อน

โดยเข้ารับการตรวจเซลล์มะเร็งและตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากค้นพบในระยะแรก แม้ว่าเราจะไม่มีเลือดออกผิดปกติ

แนะนำควรเข้ารับการตรวจที่แผนกสูตินารีเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง


หากมีอาการเลือดออกผิดปกติอย่างต่อเนื่อง แนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทันที

การมีเลือดออกผิดปกติอย่างต่อเนื่องมีหลายสาเหตุ เช่น การทำงานของร่างกายที่เกิดจากฮอร์โมนผู้หญิงเสียสมดุล และการเกิดโรคที่อวัยวะของผู้หญิง ทั้งนี้

ไม่สามารถใช้ลักษณะและปริมาณของเลือดที่ออกผิดปกติในการวินิจฉัยโรคได้ ดังนั้นแม้มีเลือดออกผิดปกติเพียงเล็กน้อย

ก็ควรเข้ารับการตรวจที่แผนกสูตินารีโดยเร็วแม้ว่าจะเป็นเลือดออกผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการเสียสมดุลของฮอร์โมน แต่หากรู้สึกกังวลกับอาการดังกล่าว

ก็สามารถเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้หากเป็นเลือดออกผิดปกติที่เกิดขึ้นจากอวัยวะของผู้หญิง สิ่งสำคัญในการรักษาโรคให้หายขาดได้ก็คือ

การตรวจพบโรคนั้น ๆ ตั้งแต่ในระยะแรกของโรค ทั้งนี้ เพื่อการดูแลรักษาร่างกายของเรา หากพบว่ามีความผิดปกติก็ควรจะปรึกษาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

KEEP IN TOUCH WITH US

ภาวะเลือดออกผิดปกติในวัยทอง

ภาวะเลือดออกผิดปกติในวัยทอง ภาวะเลือดออกผิดปกติในวัยทอง