1. หน้าหลัก
 2. เคล็ดลับน่ารู้ สำหรับผู้หญิง
 3. ประจำเดือน วิธีการดูแลตัวเองของผู้หญิง
 4. เรื่องน่ารู้ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิส่งผลต่อการมีประจำเดือนแค่ไหน

ประจำเดือน ฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศหญิง รอบเดือน ฮอร์โมน การตั้งครรภ์ ประจำเดือน ฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศหญิง รอบเดือน ฮอร์โมน การตั้งครรภ์

ประจำเดือนและฮอร์โมนเพศหญิง สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง

การมีประจำเดือนกับฮอร์โมนเพศหญิงเกี่ยวข้องกันอย่างไร

จิตใจและร่างกายของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือน ซึ่งประจำเดือนมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิง

ประจำเดือนกับฮอร์โมนเพศหญิงเกี่ยวข้องกันหรือไม่

ชนิดของฮอร์โมนเพศหญิง

ฮอร์โมนเพศหญิงมี 2 ชนิด ชนิดแรก คือ ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาในช่วงวัยรุ่นซึ่งจะทำให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้น จากการทำงานของฮอร์โมนนี้ทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้น ร่างกายมีส่วนเว้าโค้งและพัฒนาไปเป็น ร่างกายของผู้หญิง

ฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ฮอร์โมนชนิดนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการ

ไข่ตกซึ่งจะช่วยให้มดลูกทำงานได้อย่างเป็นปกติ

เพื่อเป็นการเตรียมการตั้งครรภ์ รังไข่จะผลิตฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้เมื่อได้รับคำสั่งจากสมอง

การทำงานของฮอร์โมนเพศหญิง

การทำงานของฮอร์โมนนั้นช่วยเพิ่มความเป็นผู้หญิงในหลายๆด้าน เช่น

 • รักษาความชุ่มชื้นของผิว
 • ช่วยให้ผมเงางาม
 • ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
 • ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
 • ทำให้มีอารมณ์ดี เป็นต้น

 

 

 

ฮอร์โมนเพศหญิง และการตั้งครรภ์ สิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงทุกคน

การทำงานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

ฮอร์โมนเพศหญิงยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้หญิง

ในการตั้งครรภ์อีกด้วย อาทิเช่น

 • ปรับการทำงานของมดลูก
 • ปรับปริมาณน้ำในร่างกาย
 • ทำให้ปริมาณปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น
 • ทำให้มีความอยากอาหาร
 • ทำให้รู้สึกง่วง หรือรู้สึกหงุดหงิด เป็นต้น

รอบเดือนกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

ฮอร์โมนที่สร้างความเป็นผู้หญิง

จะรักษาความชุ่มชื้นของผิว ทำให้ผมเงางาม ทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก และหลอดเลือด อีกทั้งทำให้มีอารมณ์ดี


ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

จะช่วยปรับการทำงานของมดลูกและปรับปริมาณน้ำในร่างกาย ทำให้มีความอยากอาหาร รู้สึกง่วงนอน รู้สึกหงุดหงิด ในช่วงที่มีประจำเดือน ,ก่อนช่วงที่มีประจำเดือน ,ช่วงรอบเดือน (วัน)


โดยปกติรอบเดือนจะมี 28 วัน วันแรกที่มีประจำเดือนนับเป็นวันที่ 1

ช่วงที่มีประจำเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ทั้งฮอร์โมนที่สร้างความเป็นผู้หญิงและฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์จะยังไม่ถูกผลิตออกมา เมื่อใกล้วันไข่ตก ตั้งแต่วันที่ 13 ฮอร์โมนเพศหญิงจะเพิ่มปริมาณขึ้น และมีปริมาณสูงสุดในวันที่ 15 ซึ่งเป็นวันไข่ตก ช่วงนี้ภายในมดลูกจะมีการเตรียมที่นอนสำหรับทารก เมื่อเลยจากช่วงเวลานี้ไปแล้วประมาณวันที่ 20 เป็นต้นไปฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์จะเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้ภายในร่างกายมีการเตรียมการสำหรับการตั้งครรภ์ ซึ่งหากไม่ได้ตั้งครรภ์ในช่วงนี้ ฮอร์โมนทั้งสองชนิดก็จะลดลงและเริ่มมีประจำเดือน นอกจากนี้ ร่างกายภายนอก เช่น ผิวพรรณและผมก็ได้รับผลกระทบจากฮอร์โมน 2 ชนิดนี้เช่นกัน ก่อนมีประจำเดือนอาจมีอาการผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิว หากเป็นสิวให้ดูแลโดยการล้างหน้าอย่างถูกวิธี รักษาความสะอาดของใบหน้า ไม่จับด้วยมือที่สกปรก ก็จะสามารถป้องกัน

ไม่ให้สิวมีอาการแย่ลงได้

KEEP IN TOUCH WITH US

เรื่องน่ารู้ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิส่งผลต่อการมีประจำเดือนแค่ไหน

เรื่องน่ารู้ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิส่งผลต่อการมีประจำเดือนแค่ไหน เรื่องน่ารู้ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิส่งผลต่อการมีประจำเดือนแค่ไหน