1. หน้าหลัก
  2. เคล็ดลับน่ารู้ สำหรับผู้หญิง
  3. ประจำเดือน วิธีการดูแลตัวเองของผู้หญิง
  4. ประจำเดือนมาไม่ปกติ เรื่องสำคัญที่สาวๆห้ามปล่อยผ่าน

ประจำเดือนมาไม่ปกติ ประจำเดือนมาน้อย ประจำเดือนมามาก ประจำเดือนมาไม่ปกติ ประจำเดือนมาน้อย ประจำเดือนมามาก

ประจำเดือนมาไม่ปกติ เรื่องใกล้ตัวที่สาวๆควรรู้

ความกังวลจากประจำเดือนมาไม่ปกติของสาวๆ

การที่ประจำเดือนมาไม่ปกติมีหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุล เรามาเรียนรู้อาการต่างๆ และวิธีการเตรียมพร้อมร่างกายกันเถอะ

ห้ามปล่อยผ่าน หากประจำเดือนมาไม่ปกติ

ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติ

การที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่

  1. ระยะเวลาของประจำเดือนยาวเกินไป สั้นเกินไป
  2. รอบเดือนนานเกินไป สั้นเกินไป
  3. รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ

ปัญหาที่คนส่วนใหญ่พบเจอ เมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ

  • โดยปกติแล้ว ประจำเดือนจะมาแค่ 1 ครั้งในระยะเวลา 2 เดือน ก่อนที่จะมีประจำเดือน ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งอาการเหล่านี้คุณหมอบอกว่ามีสาเหตุมาจากความเครียด  หากต้องการมีบุตร จะต้องแก้ไขเรื่องความเครียด (จากผู้ที่เพิ่งแต่งงานปีแรก อายุ 25 ปี)
  • รอบเดือนระยะเวลาแค่ 21 วัน จึงมีความกังวลว่า รอบเดือนสั้นเกินไป (จากคุณ Yukki อายุ 29 ปี)
  • ปัจจุบันรอบเดือนยังไม่คงที่ บางครั้งรอบเดือน 28วัน แต่บางครั้งก็นานถึง 48 วัน (จากคุณ Yume อายุ 31 ปี)
  • ที่ผ่านมาประจำเดือนมาค่อนข้างช้า และเมื่อประจำเดือนมาก็จะมีระยะเวลาแค่ 2-3 วัน ปริมาณก็น้อย โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (จากคุณ Sacchi อายุ 24 ปี)

สาเหตุของการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิง

ประจำเดือนเกิดจากการหลั่งของฮอร์โมนเพศหญิง คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งระบบการหลั่งฮอร์โมนภายในร่างกาย มีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะ 3 ส่วน

ได้แก่ Hypothalamus Hypophysis และรังไข่ หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหา ก็จะเกิดผลกระทบต่อการหลั่งของฮอร์โมน

สาเหตุส่วนใหญ่ของความไม่สมดุลของฮอร์โมนเกิดจาก 'ความเครียด'

ความเครียดส่งผลกับประจำเดือนอย่างไร

การที่ประจำเดือนมาไม่ปกติมีสาเหตุมาจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรังไข่หรือมดลูก หรือในบางกรณีการลดน้ำหนักอย่างหักโหมก็อาจเป็นสาเหตุได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักที่พบได้มากที่สุด คือ ความเครียดซึ่งส่งผลกระทบต่อการหลั่งของฮอร์โมน ทำให้ประจำเดือนหรือรอบเดือนมาไม่ปกติ


หากประจำเดือนมาไม่ปกติ แต่มีไข่ตกทุกเดือนก็ไม่น่าเป็นกังวล

เราไม่จำเป็นต้องกังวลหากรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ แต่มีไข่ตกทุกเดือน ซึ่งไข่ตกสามารถวัดจากอุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้น

หากไม่มีไข่ตกจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่ไข่ไม่ตกเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ตั้งครรภ์ยากและเข้าสู่วัยทองหรือประจำเดือนหมดเร็วกว่าปกติได้

ดังนั้นหากกังวลเรื่องรอบเดือนมาไม่ปกติ ควรแก้ไขเรื่องความเครียดเพื่อให้รอบเดือนกลับมาคงที่ หากมีอาการยืดเยื้อ แนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติ มีหลายประเภท

• รอบประจำเดือนมาน้อย (Oligomenorrhea)

รอบเดือนปกติจะมีระยะเวลา 25-38 วัน ซึ่งจะมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล หากระยะเวลารอบเดือนนานกว่า 39 วัน จะเรียกว่า ประจำเดือนมาน้อย (Oligomenorrhea) มีสาเหตุมาจากการที่รังไข่ทำงานไม่เพียงพอทำให้ฮอร์โมนไม่สามารถหลั่งออกมาได้ดี

แม้ว่าประจำเดือนจะมาน้อย แต่หากยังมีไข่ตกก็สามารถตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ดีพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกรณีของรอบเดือน ซึ่งไม่มีไข่ตก หากสังเกตดู 1-2 เดือนแล้วรอบเดือนยังคงนานอยู่

แนะนำให้พบสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจเลือดและตรวจสอบความสมดุลของฮอร์โมน


• รอบประจำเดือนมาบ่อย (Polymenorrhea)

การที่รอบเดือนมีระยะเวลาสั้นกว่า 24 วันเรียกว่า ประจำเดือนมาบ่อย (Polymenorrhea) มีสาเหตุมาจากรังไข่ทำงานลดลงหรือเกิดความไม่สมดุลของการหลั่งฮอร์โมนจากความเครียด นอกจากนี้

ยังมีกรณีที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทำงานผิดปกติ ทำให้ระยะเวลาตั้งแต่วันไข่ตกจนถึงวันที่ประจำเดือนมาสั้นลงได้ หากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไม่เพียงพอจะทำให้เยื่อบุภายในมดลูกเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่

ส่งผลให้ตั้งครรภ์ยากหรือเกิดการแท้งได้ง่าย ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะตั้งครรภ์ควรเข้ารับการตรวจเกี่ยวกับการผลิตฮอร์โมนที่แผนกสูตินารี


• ภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติ (Menorrhagia)

การที่ระยะเวลาของการมีประจำเดือนนานเกิน 8 วันขึ้นไป เรียกว่า ประจำเดือนมามากผิดปกติ (Menorrhagia) สาเหตุมาจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนและโรคที่เกี่ยวกับมดลูก

ในกรณีที่ฮอร์โมนไม่สมดุลอาจเกิดจากอวัยวะที่ควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนมีปัญหา หรือการหลั่งของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนผิดปกติ นอกจากนี้เมื่อปริมาณเลือดในประจำเดือนเพิ่มมากขึ้น

และมีลักษณะเป็นลิ่มเลือดหรือมีอาการปวดท้องประจำเดือนมาก ก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจมีสาเหตุมาจากโรคต่าง ๆ เช่น เนื้องอกในมดลูก ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่ มดลูกอักเสบ มะเร็งมดลูก หรือมีติ่งเนื้อ (Polyp)


• ภาวะประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ (Hypomenorrhea)

ภาวะที่ปริมาณของเลือดประจำเดือนมีน้อยมากกว่าปกติ (Hypomenorrhea) หรือกรณีที่ประจำเดือนสิ้นสุดภายใน 2 วัน มีสาเหตุมาจากร่างกายมีฮอร์โมนผู้หญิงน้อย

ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางหรือการเจริญเติบโตของมดลูกไม่เป็นปกติ หรือมีการผิดปกติของการทำงานของต่อมไทรอยด์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่มีประจำเดือนแต่ไม่มีไข่ตก (Anovulatory cycle)

หากปล่อยไว้นานก็จะเป็นสาเหตุของการเป็นหมันได้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


• ภาวะประจำเดือนไม่ปกติก่อนที่จะเข้าสู่วัยทอง

รังไข่จะค่อยๆเสื่อมลง เพื่อเข้าสู่ระยะการหมดประจำเดือน (วัยทอง) ตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ 35 ปี โดยอาจจะมีความไม่สม่ำเสมอของรอบเดือนหรือปริมาณประจำเดือนลดลง

โดยปกติการหมดประจำเดือนจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 50 ปีตอนปลาย ดังนั้น หากอาการเข้าสู่วัยทองเกิดขึ้นเร็ว ร่างกายจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นตามไปด้วย ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้การรักษาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงให้เพียงพอ

หากรู้สึกว่าประจำเดือนมาไม่ปกติ ควรปรึกษาสูตินารีแพทย์

การที่ประจำเดือนมาไม่ปกติมีสาเหตุและอาการแตกต่างกันออกไป หากมีอาการยืดเยื้อ แนะนำให้เข้ารับคำปรึกษาจากสูตินารีแพทย์ หรือสามารถตรวจสอบอาการผิดปกติเบื้องต้นจากการวัดอุณหภูมิร่างกาย

เพื่อเช็คว่ามีไข่ตกหรือไม่ และนำข้อมูลไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับฮอร์โมนของร่างกาย

สิ่งสำคัญ คือ การปรับสมดุลในการใช้ชีวิตประจำวัน

หากประจำเดือนมาไม่ปกติควรปรับการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเอง เช่น รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ลดความอ้วนอย่างผิดวิธี

และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การรับมือกับความเครียดอย่างถูกต้อง โดยทำให้ร่างกายผ่อนคลาย จากการออกกำลังกาย หรือการใช้ Aromatherapy

KEEP IN TOUCH WITH US

ประจำเดือนมาไม่ปกติ เรื่องสำคัญที่สาวๆห้ามปล่อยผ่าน

ประจำเดือนมาไม่ปกติ เรื่องสำคัญที่สาวๆห้ามปล่อยผ่าน ประจำเดือนมาไม่ปกติ เรื่องสำคัญที่สาวๆห้ามปล่อยผ่าน