1. หน้าหลัก
  2. เคล็ดลับน่ารู้ สำหรับผู้หญิง
  3. ประจำเดือน วิธีการดูแลตัวเองของผู้หญิง
  4. อาการเลือดออกผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้หญิง

เลือดออกผิดปกติ โรคที่พบได้มากในผู้หญิง ประจำเดือนมาไม่ปกติ วิธีรักษา เลือดออกผิดปกติ โรคที่พบได้มากในผู้หญิง ประจำเดือนมาไม่ปกติ วิธีรักษา

อาการเลือดออกผิดปกติและความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆของผู้หญิง

สาเหตุและวิธีการรับมืออาการเลือดออกผิดปกติ

การมีเลือดออกผิดปกติ หมายถึง การมีเลือดออกจากช่องคลอด มดลูก หรืออวัยวะเพศภายนอก โดยไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีประจำเดือน

มีสาเหตุมาจากการเสียสมดุลของฮอร์โมนหรือการเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ทั้งนี้ การวินิจฉัยอาการด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่อันตราย

จึงควรขอรับคำแนะนำจากแผนกสูตินารีโดยเร็ว

สาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติ

ในกรณีที่มีเลือดออกมาจากอวัยวะเพศนอกเหนือจากช่วงที่มีประจำเดือน มีหลายสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ ดังนี้


การมีเลือดออกผิดปกติอันเนื่องมาจากอวัยวะซึ่งเกิดจากโรคต่างๆ

สาเหตุแรก เป็นการมีเลือดออกเนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับมดลูกและมะเร็ง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก เนื้องอกในมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ

(ซึ่งได้แนะนำไปแล้วในหัวข้อโรคเฉพาะสำหรับผู้หญิง) เรียกว่า การมีเลือดออกผิดปกติอันเนื่องมาจากอวัยวะ

ถ้ามีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกหรือมีอาการมดลูกปลิ้น

ส่วนใหญ่มักจะมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ อาการช่องคลอดอักเสบและอวัยวะเพศส่วนนอกอักเสบก็ทำให้เกิดอาการเลือดออกได้


การมีเลือดออกผิดปกติจากการทำงานของร่างกาย ซึ่งเกิดจากฮอร์โมนเสียสมดุล

สาเหตุที่ 2 เป็นการมีเลือดออกผิดปกติเนื่องจากฮอร์โมนเสียสมดุล เรียกว่า การมีเลือดออกผิดปกติจากการทำงานของร่างกาย เป็นอาการที่พบได้มากในช่วงวัยรุ่นและวัยทอง

ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ฮอร์โมนไม่สมดุล แบ่งเป็น กรณีที่มีประจำเดือนโดยไม่มีไข่ตกซึ่งจะมีเลือดออกอย่างต่อเนื่อง กับกรณีของภาวะ Luteal phase defect

ทำให้มีเลือดออกเล็กน้อยต่อเนื่องกันในช่วงก่อนมีประจำเดือน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมน เช่น Hypophysis รังไข่


การมีเลือดออกระหว่างรอบเดือน

ในช่วงไข่ตกการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงชั่วขณะหนึ่ง ทำให้มีเลือดออกได้ ซึ่งเป็นการมีเลือดออกอันเนื่องมาจากการทำงานของร่างกายชนิดหนึ่ง การมีเลือดออกระหว่างรอบเดือน

เป็นอาการทางร่างกายไม่ใช่โรคหรือความเจ็บป่วย แต่ถ้ารู้สึกเป็นกังวลก็ควรจดบันทึกอุณหภูมิร่างกาย หากมีเลือดออกช่วงที่ไข่ตกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลือดออกระหว่างรอบเดือน

ซึ่งไม่ใช่อาการที่ต้องกังวล อย่างไรก็ดี หากเลือดออกต่อเนื่องกัน 1 สัปดาห์หรือมีปริมาณเลือดคล้ายกับประจำเดือน แนะนำให้เข้ารับการปรึกษาจากแผนกสูตินารี


เลือดออกผิดปกติจากการตั้งครรภ์และโรคต่างๆ ที่เกิดกับร่างกาย

เมื่อตั้งครรภ์ในช่วงแรกอาจมีเลือดออกเล็กน้อย ซึ่งบางคนไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์จึงอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าประจำเดือนมาน้อย นอกจากนี้อาการเลือดออกผิดปกติ การขาดประจำเดือนหรือมีน้อยเกินไป

อาจเกิดจากความผิดปกติของไทรอยด์ฮอร์โมนเช่นกัน

เรามาทำความเข้าใจส่วนที่มีเลือดออกผิดปกติและสาเหตุกันเถอะ

สาเหตุและอาการ

สาเหตุที่ 1 การมีเลือดออกเนื่องจากการทำงานของรังไข่ไม่ปกติ การมีเลือดออกอันเนื่องมาจากการทำงานของร่างกาย

อาการ อวัยวะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมนทำงานไม่ปกติ เช่นการมีประจำเดือนโดยไม่มีไข่ตก

ระบบการทำงานของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไม่สมบูรณ์

สาเหตุที่ 2 ติ่งเนื้อที่เยื่อบุโพรงมดลูก

อาการ เป็นเนื้องอกชนิดดีที่เกิดขึ้นที่เยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งเรียกว่า Polyp

เยื่อบุโพรงมดลูกที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งกลายเป็นติ่งเนื้อ งอกออกมาจากเยื่อบุโพรงมดลูก

สาเหตุที่ 3 เนื้องอกใต้เยื่อบุมดลูก

อาการ เป็นเนื้อที่งอกขึ้นมาจากชั้นกล้ามเนื้อของมดลูกออกมาทางช่องว่างในมดลูกทำให้ปริมาณประจำเดือนมากขึ้น หรือมีเลือดออกผิดปกติ

สาเหตุที่ 4 เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ

อาการ เป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในเยื่อบุโพรงมดลูก มีอาการปวดท้องน้อย ปวดเอว ตกขาว หรือระดูขาวมีหนองปนออกมาและมีไข้

สาเหตุที่ 5 มะเร็งมดลูก เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในมดลูก

อาการ เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูก มีอาการที่สามารถสังเกตเองได้เช่น มีเลือดออกผิดปกติ

ตกขาว หรือระดูขาวมีเลือดปน

สาเหตุที่ 6 ติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

อาการ เป็นเนื้องอกชนิดดีซึ่งเกิดจากเยื่อของปากมดลูกเพิ่มจำนวนขึ้น มีบางกรณีเกิดขึ้น

ภายในปากมดลูก

เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนก็จะทำให้เลือดออก

สาเหตุที่ 7 ปากมดลูกอักเสบ

อาการ เป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นเนื่องจากแบคทีเรียเข้าไปที่ปากมดลูก

สาเหตุที่ 8 ปากมดลูกปลิ้น

อาการ ปากมดลูกอยู่ในสภาพย้อยมีสีแดง เมื่อมีเพศสัมพันธ์จะมีเลือดออกและติดเชื้อได้ง่าย

จึงมีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบ

สาเหตุที่ 9 มะเร็งปากมดลูก

อาการ เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณตั้งแต่ทางเข้ามดลูกจนถึงปากมดลูก มีความเกี่ยวข้อง

กับการติดเชื้อไวรัส

Human Papilloma Virus (HPV) ส่วนใหญ่ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 จะเป็นสาเหตุ

สาเหตุที่ 10 ช่องคลอดอักเสบ

อาการ มีหลายสาเหตุและหลายชนิด เช่น อาการช่องคลอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว (Trichomonas vaginitis)

อาการช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา Candida ซึ่งจะทำให้ตกขาวมีลักษณะคล้าย Cottage cheese

สาเหตุที่ 11 มะเร็งช่องคลอด

อาการ เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ผนังช่องคลอด

โรคอื่น ๆ ได้แก่ โรคที่เกิดกับร่างกาย โรคเกี่ยวกับเลือด

การรักษาอาการเลือดออกผิดปกติ

หลีกเลี่ยงการวินิจฉัยด้วยตนเอง

แม้ว่าการมีเลือดออกผิดปกติส่วนใหญ่แล้วจะไม่น่าเป็นกังวล แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีโรคร้าย เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูกแอบซ่อนอยู่ ดังนั้น จึงแนะนำให้เข้ารับการตรวจที่แผนกสูตินารี

การจดบันทึกอุณหภูมิร่างกาย

แนะนำบันทึกอุณหภูมิร่างกายเมื่อก่อนเข้ารับการตรวจรักษา

บันทึกอุณหภูมิร่างกายเป็นข้อมูลที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จำแนกได้ยากว่าการผิดปกติของประจำเดือนหรือการมีเลือดออกผิดปกติ ดังนั้น จึงควรบันทึกอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำ

KEEP IN TOUCH WITH US

อาการเลือดออกผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้หญิง

อาการเลือดออกผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้หญิง อาการเลือดออกผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้หญิง