1. หน้าหลัก
  2. เคล็ดลับน่ารู้ สำหรับผู้หญิง
  3. ประจำเดือน วิธีการดูแลตัวเองของผู้หญิง
  4. ภาวะเลือดออกผิดปกติ กับการเตรียมตัวตรวจภายในเพื่อรักษาโรคร้ายที่อาจตามมา

ประจำเดือน เลือดออกผิดปกติ ตรวจช่องคลอด มดลูก วิธีรักษา ประจำเดือน เลือดออกผิดปกติ ตรวจช่องคลอด มดลูก วิธีรักษา

ภาวะเลือดออกผิดปกติ ภัยร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้หญิง

หากมีเลือดออกผิดปกติ ต้องตรวจอะไรบ้าง

หากพบว่ามีเลือดออกผิดปกติ สิ่งสำคัญคือ การเข้ารับการตรวจโดยเร็วเพื่อที่จะได้หาสาเหตุและรับมืออย่างเหมาะสม

การตรวจเมื่อมีอาการเลือดออกผิดปกติ

การมีเลือดออกผิดปกติ หมายถึง การมีเลือดออกนอกเหนือจากช่วงที่มีประจำเดือน ไม่ว่าเลือดที่ออกมานั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยก็ตาม การที่เลือดออกผิดปกติมีสาเหตุหลักๆด้วยกัน

จากความเครียด จึงทำให้มีการเสียสมดุลของฮอร์โมนช่วงก่อนและหลังวันไข่ตก การใช้ชีวิตไม่เป็นระบบ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยทอง นอกจากนี้อาการเลือดออกผิดปกติ

ยังเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะของผู้หญิงอีกด้วย เช่น โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ ดังนั้น หากพบว่ามีเลือดออกผิดปกติ แม้ว่าจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย สิ่งสำคัญก็คือ การเข้ารับการตรวจโดยเร็ว


การตรวจที่แผนกสูตินารี

มีการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบฮอร์โมน การอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ การตรวจเซลล์ปากมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งหากตรวจไม่พบความผิดปกติอย่างชัดเจน ไม่มีก้อนเนื้อ

ก็จะเป็นการเฝ้าระวังต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันที่ตรวจ หากมีอาการเลือดออกผิดปกติต่อเนื่องกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ปกติแล้วจะรักษาด้วยฮอร์โมนเพื่อหยุดเลือด

นอกจากนี้ แม้ไม่พบความผิดปกติในการตรวจ แต่ถ้ายังมีเลือดออกผิดปกติเกิดขึ้นซ้ำอีก ก็มีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นโรคต่างๆ แอบซ่อนอยู่ในระยะแรกทำให้ตรวจไม่พบ

ดังนั้น จึงควรเข้ารับการตรวจซ้ำอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบความแตกต่างกับผลการตรวจครั้งก่อน ในการตรวจซ้ำจึงควรเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเดิม

แนวทางการตรวจหาสาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติ

ในกรณีที่เข้ารับการปรึกษาจากแผนกสูตินารีเนื่องจากมีเลือดออกผิดปกติ แพทย์จะไม่ให้ตรวจทุกชนิดในคราวเดียว เนื่องจากสภาพและสาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป จึงต้องเลือกชนิดของการตรวจตามความเหมาะสม

ตามปกติแล้วจะตรวจภายในเพื่อตรวจสอบการมีเลือดออก สภาพของมดลูกและรังไข่ หลังจากนั้น ตรวจด้วยคลื่นอันตราซาวน์เพื่อตรวจสอบเนื้องอกในมดลูก

หรือความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก เพื่อเช็คว่าเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งมดลูกหรือไม่ ในกรณีที่คาดว่า ภาวะเลือดออกผิดปกติมีสาเหตุมาจากโรคติดต่อก็จะตรวจสอบตกขาว หรือระดูขาว

โดยการเพาะเชื้อ เพื่อดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

นอกจากนี้ อาจมีการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น คลาไมเดีย (Chlamydia) หรือโรคหนองในด้วย เพราะการมีเลือดออกผิดปกติ เพราะจากการทำงานของร่างกาย เป็นอาการจากการเปลี่ยนแปลงของ

สมดุลฮอร์โมนอย่างรวดเร็วขณะที่ไข่ตก ในกรณีที่ไม่พบความเป็นไปได้ที่จะเป็นภาวะเลือดออกจากอวัยวะผู้หญิง

ก็จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการเลือดออกเนื่องจากการทำงานของร่างกาย ซึ่งตามปกติแล้วจะมีการหาสาเหตุโดยการตรวจสอบว่า มีการใช้ยาเหล่านี้หรือไม่ เช่น ยาฮอร์โมน ยารักษามะเร็งเต้านม

ข้อควรระวัง ในการเข้ารับการตรวจเนื่องจากมีเลือดออกผิดปกติ

การตรวจสอบที่แผนกสูตินารี มีทั้งการตรวจที่สามารถทำได้แม้ว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือมีประจำเดือน และการตรวจที่ควรหลีกเลี่ยงช่วงมีประจำเดือน เช่น การตรวจเซลล์ปากมดลูกหรือการตรวจเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก

ในกรณีที่เข้ารับการตรวจเนื่องจากมีเลือดออกผิดปกติ

สาวๆควรตรวจในระหว่างที่ยังมีเลือดออก เพื่อที่จะได้ทราบสาเหตุของการที่เลือดออกผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีเลือดออกจะไม่สามารถตรวจโรคที่เกิดจากการติดเชื้อและตรวจเซลล์ปากมดลูก

เซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเลือดออกและมีอาการคันด้วย ส่วนใหญ่จะใช้ยาเหน็บหลังจากเลือดหยุดแล้ว เนื่องจากเลือดที่ออกมาจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง

โดยในการเข้ารับการตรวจหากสามารถจดบันทึกอาการที่ต้องบอกให้แพทย์ทราบไว้ล่วงหน้า ก็จะช่วยให้การตอบคำถามของแพทย์เป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ แพทย์อาจต้องดูอาการของผู้ป่วยจากสีหน้าและสภาพของเล็บด้วย ดังนั้น ในการเข้ารับการตรวจ จึงควรหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าและทาเล็บ แนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าที่เปลี่ยนง่าย

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

เข้ารับการตรวจเพื่อหาความผิดปกติภายในช่องคลอด

การตรวจอาการเลือดออกผิดปกติเป็นการตรวจสอบความผิดปกติภายในช่องคลอด แนะนำให้ทำความสะอาดอวัยวะภายนอกเท่านั้น

หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดช่องคลอดภายใน เพราะอาจทำให้ไม่ได้รับผลตรวจที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การตรวจบางประเภท เช่น การตรวจมะเร็งมดลูก อาจทำให้มีเลือดออก 4-5 วันต่อเนื่องกัน

คล้ายกับช่วงที่มีประจำเดือน

ดังนั้น แนะนำให้อาบน้ำฝักบัว หลีกเลี่ยงการแช่น้ำ จนกว่าเลือดจะหยุดไหล

อาการเลือดออกผิดปกติเป็นสัญญาณเตือนโรคร้ายได้

สาเหตุของการมีเลือดออกผิดปกติมีหลากหลาย แม้ว่าจะเป็นสาเหตุเดียวกันแต่อาการของแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันไป

สิ่งสำคัญคือการเข้ารับคำปรึกษาจากแผนกสูตินารีโดยเร็วที่สุด

แม้ว่าสาเหตุของการมีเลือดออกจะเกิดขึ้นจากโรคมะเร็งปากมดลูกหรือโรคมะเร็งมดลูก แต่การตรวจพบโรคในระยะแรกและเริ่มรักษาโดยเร็วก็จะทำให้โอกาสในการรักษาหายเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ในการเข้ารับการตรวจหากนำตารางบันทึกอุณหภูมิร่างกายไปด้วยก็จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ง่ายขึ้นว่าเป็นเลือดออกผิดปกติ เนื่องจากฮอร์โมนขาดความสมดุล

หรือเนื่องจากการตั้งครรภ์ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับรอบเดือนหรือไม่ด้วย เนื่องจากการมีเลือดออกผิดปกติเป็นเรื่องที่ปรึกษาคนอื่นได้ยาก

ทำให้ผู้มีอาการไม่ค่อยยอมไปพบสูตินารีแพทย์ อย่างไรก็ดี การที่มีเลือดออกผิดปกติอาจมีสาเหตุมาจากโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้

ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือ การไม่ปล่อยทิ้งไว้เอง ควรเข้ารับการตรวจโดยเร็วเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือไม่

KEEP IN TOUCH WITH US

ภาวะเลือดออกผิดปกติ กับการเตรียมตัวตรวจภายในเพื่อรักษาโรคร้ายที่อาจตามมา

ภาวะเลือดออกผิดปกติ กับการเตรียมตัวตรวจภายในเพื่อรักษาโรคร้ายที่อาจตามมา ภาวะเลือดออกผิดปกติ กับการเตรียมตัวตรวจภายในเพื่อรักษาโรคร้ายที่อาจตามมา